Foglalkozások

 

Mondókák, versek, énekek játékos feldolgozása:

- megjelenítése kifejező mozdulatokkal

- ritmusának kidolgozása nagymozgásos gyakorlatokkal

Finommozgás fejlesztése hangszerek megszólaltatásával:

- játékos gyakorlatok a zene elemeinek felhasználásával

Zenére mozgás fejlesztő eszközök segítségével

Zenére rajzolás, az élmények feldolgozása

 

Árak és részletek:

            a foglalkozás alkalmanként

      3-4 fős csoportban 1500 FT/60 perc

      5-6 fős csoportban 1200 Ft/60 perc

 

- heti rendszerességgel a belvárosban

- a papírt és a rajzeszközöket biztosítom

- a kísérő számára várószoba áll  

  rendelkezésére

- kiváló minőségű hangszereket használok

- a hangszerkészletet folyamatosan bővítem

 

Galéria.